Leverans & montering

För oss på GymDoktorn är det viktigt att alla kunder får sin gymutrustning korrekt installerad och monterad. Vi erbjuder även leverans samt bortforsling av emballage, skrotning och källsortering av trasig och äldre utrustning som ni vill bli av med. Vi kan leverera till större kommersiella gym men även enstaka maskiner till mindre /privata gym.

 

Vi kan hjälpa er med flytten

Om ni skulle behöva flytta befintlig gymutrustning till nya lokaler så kan vi hjälpa er med nedmontering, transport och återmontering i den nya lokalen. GymDoktorn kan även hjälpa till med leverans och montering av utrustning köpt från andra leverantörer såsom hemmagyms, motionscyklar, crosstrainers och löpband. I den tjänsten ingår även borttagning av förpackningar och trasig utrustning.

Vår tekniker är säkerhetskontrollerad för att arbeta på platser som kräver ett utökat säkerhetstillstånd.