OM OSS


GymDoktorn AB är ett gymservice och reparationsföretag med bas i Svedala, utanför Malmö.
Vårt service område täcker hela Skåne och även närliggande län. Med engagemang och bred kompetens kan vi hjälpa dig med din träningsutrustning.

Vi vill sälja bra produkter och ge snabb och personlig service


GymDoktorn AB är ett familjeägt företag som drivs av Paul Young, som har en lång teknisk bakgrund med över 15 års erfarenhet inom gymbranschen. 

På GymDoktorn är vi stolta över att kunna stödja våra kunder i hela processen från försäljning, leverans och installation till underhåll och reparation. Vår målsättning är att skapa trygghet hos våra kunder och möta deras behov genom personlig service.

Om du letar efter ett företag som säljer träningsutrustning av hög kvalité till rimliga priser och där du även kan få kundsupport och produktexpertis - ja då hittar du det hos oss.

Till vår GYMSHOP

För en hållbar framtid


Miljöaspekten värderas högt i vår dagliga verksamhet, vi vet att väldigt mycket kan göras och vi har som målsättning att ständigt förbättra oss.

För oss handlar hållbarhet om vår planet, våra medmänniskor att försöka återanvända så mycket som möjligt och slänga mindre. För att jobba mot en hållbar framtid så har vi valt ut fem olika områden som vi jobbar med.

Områden vi jobbar med


• KUNSKAP: Öka vår kunskap inom miljö- och hållbarhetsfrågor och hur vi kan påverka miljön som företag.

• INKÖP AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER: I första hand välja varor och produkter från företag som jobbar aktivt med miljöfrågor.

• TRANSPORTER & ENERGI: Vi har elbil och försöker använda den så mycket det går, målet är att alla våra fordon ska bytas ut och bli eldrivna.

• ÅTERVINNING: När vi gör inköp för verksamheten väger vi in alla aspekter som pris, funktion, miljöpåverkan vid produktion och möjlighet att återvinna. I samband med gymuppdateringar så försöker vi ta till vara, spara reservdelar, renovera och uppmuntra till fortsatt användning genom vidareförsäljning.

• AVFALL: Vi källsorterar papper, kartong, lampor, batterier, metall och aluminium.


Några av våra kunder