Service & underhåll

Genom att få din träningsutrusning servad och inspekterad regelbundet så ökar livslängden på dina gymmaskiner. Dessutom kan du känna dig trygg med att dina kunder får träna i en säker miljö. Regelbunden service kan förebygga reparationer och gör att man får en längre hållbarhet på gymmaskinerna.

Reparationer för olika behov

GymDoktorn erbjuder olika typer av service för att det ska passa just dina specifika behov. Allt från engångsreparationer, underhållsbesök, akuta reparationer till årliga schemalagda serviceavtal. På GymDoktorn rekommenderar vi minst två servicebesök per år och den kan antingen vara i form av förbokade besök eller enligt serviceavtalet.

Kostnadseffektiv service av ditt gym

GymDoktorn ger professionell teknisk rådgivning och försäljningsservice till både företag och privatkunder. Vår tjänst är utformad som så att vi vill göra det möjligt för våra kunder att reparera och underhålla alla typer av gymutrustning så kostnadseffektivt som möjligt. Tyvärr kan dock inte alla gymmaskiner repareras, så efter en gemensam diskussion kan vi istället hjälpa er med att köpa in ny gymutrustning till rätt pris.

Kontakta oss idag för mer information om hur vi kan hjälpa till.